Tjänster & Priser

 

All coachning vi erbjuder är individanpassad, därav finns även möjlighet till att välja det program man tror sig ha mest nytta av. Anser man att någon av de presenterade tjänsterna nedan inte passar, finns möjlighet att diskutera andra lösningar.

Personlig coaching

Personlig coaching är för Dig som önskar fullt tränarstöd och support. Tillsammans läggs en långsiktig och detaljerad plan utifrån din livssituation. Där vi t.ex. kan arbeta med daglig träningsplanering, målsättning, utvärdering, utrustningsval, sittställning, kosthållning, med mycket mera, allt för att nå Dina mål!

Kontinuerlig uppdatering sker löpande efter Dina behov och önskemål.

Vad ingår?

 • Individuellt personligt träningsprogram för varje dag, vilket uppdateras löpande (normalt två gånger per månad).
 • Uppföljning, utvärdering, samt feedback av de genomförda passen sker löpande, online över Trainingpeaks.
 • Möjlighet till konsultation, över telefon/Skype/chatt, 30 minuter/vecka alternativt två timmar/månad. Tid för konsultation bokas senast 48 timmar innan.
 • Konsultation via e-post fritt (svar inom 48 timmar).

 

Individuellt anpassat träningsprogram

Individuellt anpassat träningsprogram är ett personligt program för dig som vill ha ett träningsprogram utifrån dina förutsättningar och mål. Du väljer själv längd på träningsprogrammet, 1 månad, 2 månader eller 3 månader. Efter slutförd period kan du bygga på med ytterligare en period med tillhörande 30 min konsultation.

Utformningen av programmet startar med 30 min konsultation, över telefon, Skype eller personligen (beroende på plats och tillgänglighet), diskuterar träningsupplägget efter dina förutsättningar. Vad Du önskar att fokusera på och Dina mål.

Vad ingår?

 • Träningsprogram utformat efter dina träningsmöjligheter
 • Träningsprogram utformat efter dina mål
 • Träningsprogram utformat efter analys av dina starka/svaga sidor
 • Träningsprogram (minst 4 veckor) för olika perioder under året (behöver alltså inte vara en sammanhängande period).
 • 30 min personlig konsultation över telefon för upplägg av program.
 • Träningsupplägg över Trainingpeaks, alternativt via ett Excel dokument online.
 • Konsultationen kan röra allt om träning, mat, utrusning för loppet etc.

 

Priser

Personlig coaching

Första året (minimum 3 månader)      2 200 kr/mån

Efter ett år och framåt                             1 900 kr/mån

 

Individuellt anpassat träningsprogram

1 månad                                    1 300 kr

2 månader                                1 800 kr

3 månader                                2 100 kr

 

Övrigt

Alla priser inkluderar moms. Betalning sker via faktura månadsvis eller enligt överenskommelse. Uppläggningsavgift tillkommer vid nyregistrering (500 kr).

Annonser